O Departamento de Madeira do IES de Melide recompilou os vocábulos máis empregados nas aulas das nosas dependencias. A finalidade é facilitar a inclusión no ámbito educativo do alumnado con discapacidade auditiva.

Todos os elementos e mobles que aparecen nas imaxes foron elaborados polo alumnado das ensinanzas impartidas no centro, CM Carpintaría e Moble e FP Básica.

Este sitio web concíbese como un proceso en continuo desenvolvemento. Enmárcase nos proxectos de Formación Profesional e Innovación a través da dirección do CAFI, pertencente á Consellería Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia

AGRADECEMENTOS

DEPARTAMENTO MADEIRA:

Carreira Mata, Iván

Fernández Jimenez, José

Iglesias Varela, Javier

López Martínez, Fernando Manuel

López Periago, Marta

Rodríguez Centrón, Antonia

Rodríguez Queijas, Juan Carlos

Traseira Quintas, Juan José

Verdeal Silva, Juan Diego

Viéitez López, Mario

INTÉRPRETE: Corzo García, Lola

ALUMNADO 2º curso do ciclo medio de Carpintaría e Moble do IES de Melide

ALUMNADO dos ciclos de Carpintaría e Moble do CIFP Valentín Paz Andrade

DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA do IES de Melide:

Rodríguez Íñiguez, Gloria

Souto Vázquez, Manolo

Veiga García, Paco

DEPARTAMENTO DE LINGUA PORTUGUESA do IES de Melide

ATILGP – Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Portuguesa

CFPIMM – Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário

DESENVOLVEDORA DA WEB: Varela Corzo, Enara