O Departamento de Madeira do IES de Melide recompilou os vocábulos máis empregados nas aulas das nosas dependencias. A finalidade é facilitar a inclusión no ámbito educativo do alumnado con discapacidade auditiva.

Todos os elementos e mobles que aparecen nas imaxes foron elaborados polo alumnado das ensinanzas impartidas no centro, CM Carpintaría e Moble e FP Básica.

Este sitio web concíbese como un proceso en continuo desenvolvemento. Enmárcase nos proxectos de Formación Profesional e Innovación a través da dirección do CAFI, pertencente á Consellería Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia

AGRADECEMENTOS

DEPARTAMENTO MADEIRA:

Fernandez Jimenez, José

Iglesias Varela, Javier

López Martínez, Fernando Manuel

López Periago, Marta

Rodríguez Queijas, Juan Carlos

Traseira Quintas, Juan José

INTÉRPRETE: Corzo García, Lola

ALUMNADO 2º CM

 DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA:

Rodríguez Íñiguez, Gloria

Souto Vazquez, Manolo

Veiga García, Paco

DESENVOLVEDORA WEB: Varela Corzo, Enara